Σε εμάς θα βρείτε κοινά κεραμίδια Ρωμαϊκού, Ολλανδικού και Γαλλικού τύπου από εργοστάσια Χαλκίδος, Λάρισας, Καλαμάτας, Άργους, Πύργου και Θεσσαλονίκης.