Διαφώτιστα φύλλα επιστέγασης μεγάλης αντοχής και διάρκειας ζωής. Παρουσιάζουν υψηλές μηχανικές αντοχές, φωτοδιαπερατότητα και αντοχή στις μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Ενδείκνυνται σε κατασκευές όπου η χρήση γυαλιού είναι αδύνατη, αλλά η φωτοδιαπερατότητα είναι απαραίτητη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή συνδυασμό με συναφή προϊόντα όπως χαλυβδόφυλλα, φύλλα αλουμινίου, πάνελ πολυουρεθάνης, κ.α. σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως σκέπαστρα, οροφές, επικάλυψη κτιρίων, θερμοκηπίων, βιομηχανικών χώρων κ.λ.π.