Η Δομικά Πασίση Α.Ε. διαθέτει τσιμεντένια κεραμίδια από δύο από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους. Τσιμεντένια κεραμίδια Benders- Σουηδίας και Romana- Ιταλίας.