Στις αποθήκες της εταιρείες μας μπορείτε να προμηθευτείτε τα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας Aquapanel της KNAUF. Τα συστήματα Aquapanel εφαρμόζονται με επιτυχία σε κτίρια φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο. Το χαμηλό βάρος (30 kg/m2) της τοιχοποιίας Aquapanel μειώνει δραστικά τα νεκρά φορτία του φέροντος οργανισμού και συνεισφέρει στη μείωση των σεισμικών φορτίσεων του κτιρίου. Εφαρμόζονται σε κάθε είδους κτίριο, παλαιού ή νέου όπως πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, κύριες και εξοχικές κατοικίες και κυρίως σε εργασίες προσθηκών κ.α.