Η σωστή στεγάνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες που περιλαμβάνει η εγκατάσταση ενός παράθυρου στέγης. Η επιλογή του σωστού στεγανωτικού εξασφαλίζει την καλή συνεργασία παραθύρου- στέγης και την περαιτέρω ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την τοποθέτηση παραθύρων σε συνδυασμό στη στέγη, κάτι που αυξάνει της ενώσεις και κατά συνέπεια τα επικίνδυνα σημεία.

Η VELUX σας παρέχει τα κατάλληλα στεγανωτικά για κάθε τύπο στέγης, παρέχοντας παράλληλα άριστη αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

velux_flashing_detail