Κολωνάκια για κάγκελα, διακοσμητικά καπάκια κοιλοδοκών, λάμες μορφοποιημένες για κουπαστές, διάτρητα σίδερα για ασφάλειες παραθύρων (παραδοσιακή σιδεριά), λόγχες για περίφραξη και μοτίφ με παραστάσεις για την διακόσμηση κιγκλιδωμάτων.