Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΑ ΠΑΣΙΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του σιδήρου εμπορίου καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή σε ότι αφορά τη διακίνηση και εμπορία του υλικού.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλα αποθέματα ώστε να καλύπτει έγκαιρα τις ανάγκες ζήτησης των πελατών της. Οι στεγασμένες αποθήκες σιδήρου έχουν συνολικό εμβαδόν 2500m2.