Η ιστορία των παραθύρων στέγης VELUX

1941- 1951 | Ευρηματικός επιχειρηματίας γεμίζει τις σοφίτες στην εν πόλεμω Δανία με φυσικό φωτισμό και φρέσκο αέρα. + -

Ο Villum Kann Rasmussen, ανέπτυξε το πρώτο παράθυρο στέγης στην Δανία, μετατρέποντας έτσι τις σκοτεινές σοφίτες σε βιώσιμους χώρους. Ο νεαρός μηχανικός Villum, έρχεται να επιλύσει το πρόβλημα ανοικοδόμησης που δημιουργήθηκε λόγω της έλλειψης οικοδομικών υλικών κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Δανία. Το 1941 ιδρύει την εταιρία V. Kann Rasmussen & Co στην Κοπεγχάγη. Το όραμα του Villum ήταν η ανάπτυξη ενός παραθύρου στέγης εξίσου καλής ποιότητα όπως τα κατακόρυφα κοινά παράθυρα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα ωφέλιμα τετραγωνικά σε κάθε κτήριο με την προσθήκη των ανεκμετάλλευτων μέχρι τότε τετραγωνικών της σοφίτας, η οποία μετατρέπεται πλέον σε ένα βιώσιμό χώρο. Μία από τις πρώτες δουλειές του Villum, ήταν η προμήθεια παραθύρων στέγης για σχολικά κτήρια όπου οι σοφίτες των κτηρίων μετατρέπονταν σε αίθουσες διδασκαλίας. Ο Villum ονόμασε το πρώτο παράθυρο στέγης VELUX, από τα συνθετικά VE – ventilation = αερισμός και LUX – από την λατινική λέξη φως. Το παράθυρο κατοχυρώθηκε σαν πατέντα το 1942. Η ζήτηση παραθύρων στέγης, στην μεταπολεμική Δανία, αυξήθηκε σημαντικά, με το μέλλον του νεαρού επιχειρηματία να προβλέπεται λαμπρό. Τα ιδανικά του Villum ήταν δίκαιες συμφωνίες, υψηλά πρότυπα ποιότητας και συνεχής καινοτομία και εξέλιξη των παραθύρων.

1952- 1962 | Η οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας και η έναρξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων. + -

Η μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη γνωρίζει οικονομική ανάκαμψη, με τη Δυτική Γερμανία να αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα, της οποίας το Wirtschaftswunder αντανακλάται θετικά και στον Όμιλο VELUX. Ο Δεύτερος Παγκόσμιο Πόλεμος άφησε την Ευρώπη κατεστραμμένη και διαιρεμένη. Με οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ και αυξημένη παραγωγικότητα στην περιοχή, η Δυτική Γερμανία βιώνει μια σημαντική ώθηση στην οικονομία. Το οικονομικό θαύμα (Wirtschaftswunder) θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην αύξηση των κερδών του ομίλου VELUX κατά τα επόμενα χρόνια. Το 1952, με την βοήθεια ενός γερμανόφωνου εργαζομένου, ο Villum Kann Rasmussen διαμόρφωσε συνεργασία με τον Ernst Günter Albers, τον ιδιοκτήτη της ξυλουργικής εταιρίας E. Albers & v. Drathen (ALDRA) στο Meldorf της Δυτικής Γερμανίας. Μαζί ίδρυσαν την VELUX GmbH Bauzubehör. Από το 1956, η Δυτική Γερμανία αναδεικνύεται στην μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα αγορά για τον Όμιλο VELUX. Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη της δεκαετίας του 1960 οι πωλήσεις στην Δυτική Γερμανία ήταν δεκαπλάσιες από αυτές στη Δανία. Με βάση αυτή την επιτυχία, ο Όμιλος VELUX, επέκτεινε την δραστηριότητα του σε Γαλλία και Αυστρία το 1964.