Παρελκόμενα Οροφής Knauf

Ask for quote
In stock
SKU
Παρελκόμενα Οροφής Knauf
More Information
Manufacturer
KNAUF

Θυρίδες οροφών γυψοσανίδας, σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. θυρίδες αεροστεγείς, πυράντοχες, προσαρμογής σε διαφορετικά πάχη επικάλυψης, ειδικών διαστάσεων.

Φραγές στο διάκενο των ψευδοροφών. Κατασκευή τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας μονής στρώσης W111 και διπλής στρώσης W112 στο χώρο μεταξύ της κύριας και της ανηρτημένης οροφής για πυραντίσταση και ηχομόνωση.

Πυράντοχες επενδύσεις εγκαταστάσεων οροφής.Πυροπροστασία οροφής στα σημεία ενσωμάτωσης εγκαταστάσεων, όπως σώματα φωτισμού, για 30 και 90 λεπτά κατά DIN4102-2 σε εκδήλωση πυρκαγιάς από κάτω.

Write Your Own Review
You're reviewing:Παρελκόμενα Οροφής Knauf
Compare Wishlist Ask for quote
Εξαιρετική Απόδοση
Εξαιρετική Απόδοση

Η τεχνογνωσία Knauf επιτυγχάνει να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Οι γυψοσανίδες Knauf αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση για κάθε χρήση, από απλούς διαχωριστικούς τοίχους μέχρι προεμβάσματα προστασίας από ακτινοβολίες X- ray.

Μεταβλητές όπως η ηχομώνωση, η ανθεκτικότητα στη φωτιά και στην υγρασία, η τήρηση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που μειώνει αισθητά τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος κάθε κατασκευής.

Περιβαλλοντική Ευαισθησία
Περιβαλλοντική Ευαισθησία

Οι γυψοσανίδες Knauf κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και χρησιμοποιούν 100% ανακυκλώσιμο χαρτί από χαρτοποιίες πιστοποημένες με FCS.

Κατά την παραγωγή γίνεται χρήση της πιο βιώσιμης τεχνολογίας γύψου, ενώ παράλληλα τηρούνται τα πιο αυστηρά στάνταρ για την αποθείωσης των καπναερίων γύψου.