Εσωτερικές Σκάλες - Οδηγός για Σωστή Διαστασιολόγηση

Τύποι Σκάλας
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι σταθερής εσωτερικής σκάλας με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις ανάγκες σας. Γενικά όσο περισσότερη εξοικονόμηση χώρου απαιτείται τόσο λιγότερο άνετη θα είναι η ανάβαση της σκάλας. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφασίσετε αν επιθυμείτε μία σκάλα σε ευθύγραμμη διάταξη, με στροφή 90 μοιρών (L), με στροφή 180 μοιρών (Π), με μερική στροφή ή κυκλική.

5x Σημαντικές Διαστάσεις
H = μεικτό ύψος (πάτωμα με πάτωμα) συμπεριλαμβανομένου πάχους άνω πλάκας ///// Μ x N = διαστάσεις τρύπας άνω πλάκας σε μορφή μήκος x πλάτος ///// R = μήκος της σκάλας ///// R1 = πλάτος της σκάλας
Ύψος Σκάλας
Το ύψος της σκάλας αποτελεί μία από τις πιο βασικές διαστάσεις. Σε σταθερές εσωτερικές σκάλες το ύψος πάντα θα πρέπει να μετρηθεί συμπεριλαμβανομένου του πάχους της άνω πλάκας δηλαδή από πάτωμα σε πάτωμα. Το ύψος θα καθορίσει πόσα πατήματα θα πρέπει να έχει η σκάλας μας. Μία σκάλα πχ με ύψος 270cm μπορεί να έχει 11x, 12x η και 13x πατήματα. Περισσότερα πατήματα προσδίδουν ένα μικρό ρίχτι που συνεπάγεται άνεση στην ανάβαση της σκάλας. Ένα άνετο ρίχτι σε κατοικίες κυμαίνεται μεταξύ 18 -21cm. Αν επιθυμείτε η σκάλα σας να καταλαμβάνει μικρό χώρο τότε θα πρέπει να έχει λιγότερα σκαλοπάτια επομένως ψηλότερο ρίχτι.

Διαστάσεις Τρύπας Πλάκας
Οι διαστάσεις του ανοίγματος της πλάκας μπορούν να καθορίσουν τον τύπο σκάλας που δύναται να τοποθετήσουμε. Πχ το πλάτος της τρύπας ορίζει και το πλάτος της σκάλας. Σε αυτό το πλάτος θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί και το κάγκελο εκτός από το πλάτος του σκαλοπατιού. Γενικά οι διαστάσεις τις τρύπας δεν χρειάζεται αν συμπίπτουν ακριβώς με αυτές τις σκάλας.
Πάχος Άνω Πλάκας
Το πάχος της άνω πλάκας και το υλικό κατασκευής απαιτούνται για αν γνωρίζουμε τον τρόπο προσαρμογής της άνω βάσης της σκάλας στην πλάκα. Αν για παράδειγμα το πάχος δεν είναι επαρκές τότε η βάση δεν θα μπορεί να βιδωθεί ενώ αν το υλικό είναι γυψοσανίδα η βάση ακόμη και αν μπορεί να βιδωθεί δεν θα είναι σταθερή.