Συντήρηση Παραθύρου Στέγης και Φεγγίτη

Εισαγωγή + -

Η κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση των παραθύρων στέγης και φεγγιτών θα σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία φυσικού φωτισμού στη σοφίτα σας!

Ασφάλεια + -

Σε αρκετές περιπτώσεις το παράθυρο στέγης ή ο φεγγίτης τοποθετείται σε δυσπρόσιτα σημεία. Συνίσταται η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού όπως σκαλωσιές πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Εφαρμόστε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και τραυματισμό.

Καθαρισμός Υαλοπίνακα Εσωτερικά + -

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αποφύγετε τον καθαρισμό κατά την διάρκεια της πιο ζεστής περιόδου της ημέρας. Αν έχετε πολλαπλές σειρές παραθύρων αρχίστε τον καθαρισμό από τη σειρά στο υψηλότερο σημείο και συνεχίστε με την επόμενη, σταδιακά μέχρι και την τελευταία σειρά Ξεκινήστε τον καθαρισμό με την προσθήκη νερού και σαπουνιού για να μαλακώσει η σκληρή βρωμιά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα ήπιο μη διαβρωτικό καθαριστικό τζαμιών σε συνδυασμό με ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί. Το καθαριστικό διάλειμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές ξύστρες, λεπίδες ή μαχαίρια για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη όπως γρατσουνιές. Βλάβες τέτοιας μορφής δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση Velux. Για δύσκολα σημεία όπως αφαίρεση αυτοκόλλητων, μπογιάς κλπ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική ξύστρα, με κάθε επιφύλαξη. Κινηθείτε πάντα μόνο προς μία κατεύθυνση και όχι μπρος- πίσω για την μείωση του κινδύνου γρατσουνιάς.

Καθαρισμός Φινιρίσματος Εσωτερικά + -

Το εσωτερικό φινίρισμα των παραθύρων στέγης ή των φεγγιτών μπορεί να καθαριστεί εύκολα με ένα υγρό πανί. Διάλειμμα με σαπούνι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τους πιο σκληρούς λεκέδες. Τα φίλτρα παραθύρων στέγης μπορούν να αφαιρούνται και να πλένονται ή να αντικαθίστανται.

Εξωτερικός Καθαρισμός + -

Το νερό της βροχής βοηθά στην απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους της βρομιάς στην εξωτερική επιφάνεια του παραθύρου στέγης ή του φεγγίτη σας. Το εξωτερικό πλαίσιο μπορεί να καθαριστεί με διάλλειμα με σαπούνι. Δεν συνιστάτε η χρήση λεπίδων ή παρόμοιων μέσων για την απομάκρυνση λεκέδων καθώς μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη όπως γρατζουνιές. Ύστερα από τη διαδικασία καθαρισμού ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Συντήρηση + -

Απομακρύνεται από τη στέγη σας τυχόν κλαδιά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο παράθυρο στέγης ή τον φεγγίτη σας. Σε περιπτώσεις όπου έχει τοποθετηθεί συνδυασμός με περισσότερα από ένα παράθυρα στέγης και χρήση της κατάλληλης περιμετρικής στεγάνωσης, θα πρέπει να γίνεται τακτική επίβλεψη και απομάκρυνση κάθε είδους αντικείμενου από τις οριζόντιες και περιμετρικές υδρορροές. Επιβλέπετε τακτικά την περιμετρική στεγάνωση και το πλαίσιο για τυχόν φθορές ή γρατσουνιές. Εκτεταμένες φθορές στην περιμετρική μόνωση ή στο πλαίσιο μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στεγάνωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται ή άμεση αντικατάσταση των προβληματικών τμημάτων.

Μηχανισμοί + -

Κατά τη διαδικασία συντήρησης ή καθαρισμού σε αυτοματοποιημένα παράθυρα στέγης ηλεκτρικού χειρισμού κατεβάστε το γενικό διακόπτη για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας αφού αρχικά ανοίξετε το παράθυρο. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού σε αυτοματοποιημένα παράθυρα στέγης και αφού έχετε κατεβάσει το γενικό διακόπτη μπορείτε να καθαρίστε την αλυσίδα που συνδέει το πλαίσιο με το κινητό μέρος του παραθύρου με ένα στεγνό πανί. Προσοχή μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλείμματα. Οι εσωτερικοί μηχανισμοί ενός χειροκίνητου ή αυτοματοποιημένου παραθύρου στέγης ή φεγγίτη δεν απαιτούν συντήρηση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος Οι μηχανισμοί έχουν προ- λιπανθεί και δεν χρειάζονται επιπλέον λίπανση

Συμπύκνωση- Υγροποίηση: Υγρασία στο Εσωτερικό του Υαλοπίνακα + -

Το φαινόμενο συμπύκνωσης- υγροποίησης δεν αποτελεί ένδειξη ότι το παράθυρο στέγης ή ο φεγγίτης σας είναι ελαττωματικός. Οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Συγκεκριμένα εμφανίζεται κατά την επαφή της θερμής αέριας μάζας στο εσωτερικό της σοφίτας με τον ψυχρό υαλοπίνακα.

Γενικές Πληροφορίες + -

Για αντικατάσταση ελαττωματικών τμημάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Απαραίτητος είναι ο κωδικός του παραθύρου στέγης. Η γνώση του κωδικού εξασφαλίζει την σωστή παραγγελία εξαρτημάτων που αφορούν ακριβώς το συγκεκριμένο μοντέλο.