Ψευδοροφές

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:

  • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
  • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
  • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
  • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

  • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
  • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
  • Τους αρμούς κίνησης.
  • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
  • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
  • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.
Προϊόντα

6 είδη

Φθίνουσα ταξινόμηση
Προϊόντα

6 είδη

Φθίνουσα ταξινόμηση
Can't find what you are looking for?